چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. خاطره در ۸۷/۰۵/۱۵ گفت:

  2. خاطره در ۸۷/۰۵/۱۵ گفت:

    از دهن آسفالت کردن اینطوری خوشم میاد!!

دیدگاه خود را ارسال کنید