چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

 1. نشر افق؛ من قاتل پسرتان هستم، ارواح، قدم‌بخیر مادربزرگ من بود، با من به جهّنم بیا، نفرین خاکستری، در چشم تاریکی، هیچ وقت گفته بودم چه قدر خوشبختی؟،امروز سی تا ببر را داغون می‌کنم و قصه‌های دیگر
 2. نشر مرکز؛ دستکش قرمز، انگار گفته بودی لیلی، سرخی تو از من، زن تسخیرشده، زندگی مطابق خواسته‌ی تو پیش می‌رود، دیوید کاپرفیلد
 3. نشر چشمه؛ مکالمات فرانسوی، عاشقیّت در پاورقی، کتاب هول، بونوئلی‌ها، ها کردن، دری لولاشده به فراموشی
 4. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان؛ سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج، بریم خوش گذرونی
 5. نشر شاملو؛ به سمت رودخانه‌ی استوکس
 6. نشر علم؛ آنجا زیر باران
 7. انتشارات ققنوس؛ گرنیکا، جمعه بیست و هشتم روی صندلی لهستانی
 8. نشر مان کتاب؛ قصه‌های قر و قاطی ۱ و ۲
 9. انتشارات نیلوفر؛ حرکت انسانم آروزست: ماتیلدای عزیز، تأویل ملکوت
 10. نشر نگاه؛ یکی از زن‌ها دارد می‌میرد
 11. نشر ثالث؛ به زانو در نیا
 12. نشر ماهی؛ سوءظن
 13. انتشارات مروارید: کبریت خیس
 14. نشر قطره؛ تحلیل انواع داستان، یادداشت‌های روزانه‌ی ویرجینیا وولف
 15. انتشارات ورجاوند؛ نویسنده نمی‌میرد، ادا در می‌آورد
 16. بنیاد سینمایی فارابی؛ در یک چشم به هم زدن
 17. کانون فرهنگی آموزش؛ مشق هنر عکاسی ۱ و ۲، تاریخ هنر ایران، کارگاه هنر ۱ و ۲، سیر هنر در تاریخ + مجموعه سؤالات کنکور رشته‌ی هنر ( ۷ دوره سؤالات اختصاصی)
 18. انتشارات جنگل؛ New Interchange ۳ ,  ۴

پی.‌نوشت )؛ فکر کنم اگه امروز و فردا نروم نمایشگاه، دیگه اثری از این فهرست با شدّتِ حذف و بدون اضافه‌اش باقی نمونه و ناگزیر ما هم خواهیم تحریمید نمایشگاه را تا مُشت محکمی هم کوبیده شده باشد بر … بگذریم!

دیدگاه خود را ارسال کنید