چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. آینه های ناگهان در ۸۷/۰۵/۱۵ گفت:

  منم


  چهار ستاره مانده به صبح؛

  الهی. چرا آخی؟ پوکاهانتس رو ببین با بچه‌ها، دلت وا می‌شه.

 2. موضوع شیرین ِ ازدواج و متعلّقات « چهار ستاره مانده به صبح در ۸۷/۰۶/۰۶ گفت:

  […] نظر من، پوکاهانتس (+) بیشتر از آن‌که یک کارتون جذاب باشد با ترانه‌های […]

 3. فیلم فارسی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد در ۸۷/۰۷/۳۰ گفت:

  […] + پوکاهانتس […]

 1. 2 بازتاب

 2. شهریور ۶, ۱۳۸۷: موضوع شیرین ِ ازدواج و متعلّقات « چهار ستاره مانده به صبح
 3. مهر ۳۰, ۱۳۸۷: فیلم فارسی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد

دیدگاه خود را ارسال کنید