چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

آشناهای مجازی اکثراً در حاشیه‌ی زندگی آدم هستند. برای همین من نیازی نمی‌بینم به هی توجیه‌کردن ایشان چون فرصت و امکانات برای شناخت بیشتر وجود ندارد. بعد، مردمانِ اینجا خیلی بی‌حوصله هستند برای درگیرشدن در یک آدم دیگر.

:: استثناء دارد البته! استثناء‌های فوق‌العاده‌ای هم! یکی‌شان مثلاً ایشان که من پشتِ رفتن‌اَش، بارانِ گریه بودم! و با سلام و صحبتِ امشب‌اَش، پُر از شوقِ دوباره …

+ قابل توجّه مهشاد عزیز به دلیل این حرف‌هایش

دیدگاه خود را ارسال کنید