چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. آینه های ناگهان در ۸۷/۰۷/۱۱ گفت:

    گمونم اون یه نفر یا راجرزه یا خیاط باشی

  2. بهانه‌های کوچکِ خوش‌بختی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد در ۸۷/۰۹/۱۹ گفت:

    […] یاد چهار ستاره می‌افتم :))” یا اون روزی که دچار فرا خوشی شده بودم. من همه‌ی زندگی‌ام رو به خاطر همین سهم‌های […]

  1. 1 بازتاب

  2. آذر ۱۹, ۱۳۸۷: بهانه‌های کوچکِ خوش‌بختی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد

دیدگاه خود را ارسال کنید