چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. امیر در ۸۷/۰۹/۲۸ گفت:

    بیرونش سیاهه. اما داخلش چی؟ شاید روشن بود. شاید.

  2. رواني در ۸۷/۰۹/۲۹ گفت:

    شاید تبدیل به وایت هایس بشه

دیدگاه خود را ارسال کنید