چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«خلق و خویِ نویسنده چنین است؛ هرگز نمی‌تواند مثل دیگران به‌سادگی صادقانه رنج ببرد، بیندیشد، دوست بدارد و احساس کند، بی‌آن‌که پس از هر شادی و هر قطره اشک خود را بکاود و ضمیرش را بشکافد.»

یادداشت‌های روزانه‌ی ویرجینیا وولف

دیدگاه خود را ارسال کنید