چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

Book Illustration, “Fox Walked Alone”, client:Scholastic Canada, © Barbara Reidwww.boxofhollyhocks.etsy.com

۱۳۹۰/۱/۴
از توی بساط کتاب‌های دست‌ دوّم پیدا کردم، توی پیاده‌رو، میدان انقلاب.
مجموعه داستان «کبوترها و خنجرها» نوشته‌ی «داوود غفارزادگان». دویست تومان.

{به یادگار نوشتم خطّی – ۱}
{به یادگار نوشتم خطّی – ۲}

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

از دست‌دوّم‌‌فروشی دکتر خریدم در انقلاب، فیلم‌نامه‌ی شرم، هزار تومان.

{به یادگار نوشتم خطّی – ۱}

{+}

۱۳۸۹/۶/۲۵

از یک حراجی خریدم در انقلاب، هر کتاب دوهزار تومان.

Robert  Dunn