چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

دلم می خواد دربارۀ یه چیز مهم تر صحبت کنم … می خوام از ته قلبم صحبت کنم .. به خاطر اینکه امروز .. برای اولین بار در زندگی ام من … در مقابل شما عریان … آسیب پذیر … و عاشق ایستادم … عشق، کلمه ای که ما وکلای امر ازدواج خرابش می کنیم. مسخره است، نه؟! ما از این احساسات می ترسیم، احساساتی که معنی واقعیش بذر زندگی بدون هراسه … خب، امروز “مایز میسی” اینجا ایستاده تا بهتون بگه عشق نباید سبب ترس بشه …  نباید سبب شرمساری بشه … عشق … خوبه … بله، عشق خوبه! البته، با اطلاع از اینکه اظهارات من در اینجا علیه فلسفۀ خیلی هاست، فلسفه ای که در لفافه گذاشتن اختلافات ما رو تبرئه می کنه. احساسات انسان ها رو مخفی می کنه. من می خوام بهتون بگم این فلسفه ای که فکر می کنیم از ما محافظت می کنه، در حقیقت نابود می کنه، عشق رو نابود می کنه، موکلین ما رو نابود می کنه و  بالاخره خودمون رو نابود می کنه …**

 

فیلم*رو به سه دلیل ببینین؛ اول اینکه، جالب و سرگرم کننده است. دوم اینکه،  به یاد آدم می آورد که دلدادگی، هنر است! سوم اینکه، دیالوگ های خوب و هنرپیشه های بهتری دارد!

*Intolerable Cruelty  ** از دیالوگ های فیلم

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. همراه در 08/08/05 گفت:

  یگانه نجات دهنده و راهبر ملت ایران آقا پروفسور ابراهیم میرزایی

  بنیانگذار سازمان ( علم حق و عدالت )

  http://www.alamehaghvaedalat.com/ وب سایت سازمان علم حق وعدالت

  parsayan11@gmail.com پست الکترونیکی همراهان علم حق و عدالت

  http://www.nazaratemardomi.com/ سایت نظر خواهی مردمی علم حق و عدالت

دیدگاه خود را ارسال کنید