چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

نمی دونم بخندم به حالِ خودم یا گریه کنم بر نزاری ام!
بعد از یکسال، دوباره رسیده ام اینجا که خدایم می گوید: « خدا البته به همۀ اعمال و افکار مردم محیط است و ما رویایی که به تو دادیم نبود جز برای آزمایش و امتحان» ۱
و من … چه ذاتِ فراموش کاری دارم من! دوباره رسیدم به جایی که از زیادی محبت به ضلالت افتادم.۲
هی یادِ شبِ قدرِ پارسال می افتم، یک فرصتِ دوباره خواسته بودم.
هی می گفتم خدایا کی کمکم می کنی پس؟ ۳  غافل از اینکه یاری خدا نزدیک است ۴ خیلی نزدیک و به فاصلۀ چشم برهم زدنی و شاید کمتر، دوباره همان بازی و من، همان بازنده! قول داده بودم حواسم جمع باشد! خطا نکنم، اشتباه نروم. یادم بماند امتحان است. ۵
ولی، من … چقدر ناشکیبا بودم و شتابزده! با همان شوق و شوری که صلاح خود را خواسته بودم، زیانِ خویش را هم مطالبه می کردم … نادانم بس … بس که نادانم من… ۶ همین شد دیگر … همین شد که دلم سخت و سخت تر شد آنقدر که … ۷ خدا برایم خوب می خواست و من به خودم بَد می کردم ۸
یادم رفته بود همین خداست که حدّ و قدر هر چیز در دست های کرامت و قدرت اوست ۹
یادم رفته بود «لله عاقبه الامور»  … یادم رفته بود که … اما، خوبی خدا در زیادیِ خوب بودنش است … «الرحمن و الرحیم» است خدایم … یادِ آدم می آورد که هنوزم منم که تو را از سختی نجات می دم … منم که اندوه رو از تو دور می کنم … منم که … ۱۰
گفتمش: خدایا من به خیری که تو نازل کنی محتاجم ۱۱ خدایا من به خودت پناه می آرم …
قول می دم دیگه چیزی رو ازت نخوام که خودم هم چیزی درباره اش نمی دونم … ۱۲

پ . ن )؛ شب بیست و یکم رمضان، شب شهادت حضرت علی (ع)، حاج آقایی در تلویزیون دارد دربارۀ این می گوید که فقط محبت به علی (ع) کافی نیست. هی می گوییم عاشقش هستیم. اما نگاه نمی کنیم مرام و معرفت و شیوه و رفتارش چگونه بوده و … بعدش، دربارۀ سفارش حضرتش می گوید به امام مجتبا(ع)، بابتِ غذای ابن ملجم در همان شبِ شهادت، که فراموش نشود… حاج آقای توی تلویزیون و مجری برنامه بغض کرده اند و من دارم خفه می شوم انگار … هی یادِ آن شب می افتم، نهج البلاغه می خواندم، به خودم می گفتم: برای خودش روانشناس هم بوده حضرت علی(ع) و هی کیف می کردم از معرفتش … معرفتش … معرفتش …

۱ ( سورۀ ۱۷ آیۀ ۶۰ ) ۲ ( سورۀ ۱۲ آیۀ ۳۰ ) ۳ و ۴ ( سورۀ ۲ آیۀ ۲۱۴ ) ۵ ( سورۀ ۹ آیۀ ۱۲۶ ) ۶ ( سورۀ ۱۷ آیۀ ۱۱ ) ۷ ( سورۀ ۵ آیۀ ۱۳ ) ۸ ( سورۀ ۴ آیۀ ۷۹ ) ۹ ( سورۀ۲۵ آیۀ ۲ ) ۱۰ ( سورۀ ۶ آیۀ ۶۴ ) ۱۱ ( سورۀ ۲۸ آیۀ ۲۴ ) ۱۲ ( سورۀ ۱۱ آیۀ ۴۷ )

دیدگاه خود را ارسال کنید