چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

زن ها هر یک سیاه نامه ای دارند، دفترچه ای ممنوع، که همه باید آن را از میان ببرند. از خود می‌پرسم در کجای این دفترچه بیشتر راست گفته ام؟! از کارهایی که کرده ام و در این صفحات منعکس شده است کدام یک از من تصویر زیبایی باقی خواهد گذاشت؟ نی دانم. هیچ کس هم هرگز نخواهد دانست. (آلبادسس په دسس، دفترچه ممنوع، ترجمه بهمن فرزانه، انتشارات بدیهه، ص ۳۵۰)

دیدگاه خود را ارسال کنید