چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. یاسمین در 08/08/05 گفت:

  رویا جان!

  سلام. خوبی؟

  دنبال اسفار کاتبان نرو..گیر آوردنش با من…


  چهار ستاره مانده به صبح؛
  :: یاسمین جانِ مهربان! قربانِ دست شما. شرمنده می‌کنید ما را. بوووووس.

 2. شراره در 08/08/05 گفت:

  آنکو دل پُر امید بشکست برفت

  می‌خورد و سبو بشکست و سرمست برفت

  یک شعر برای آشتی دادم و او

  با یک ورق مچاله در دست برفت*

 3. آینه های ناگهان در 08/08/05 گفت:

  رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/رهگذر دوست داشتنی/عاشقت می شوم دست آخر/

دیدگاه خود را ارسال کنید