چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. مهتاب در 08/08/05 گفت:

    کلمه ی مناسب پیدا نمی کنم !!!

دیدگاه خود را ارسال کنید