چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

وقتی زنی رؤیای یک فرزند را در سر دارد؛ خداوند درون شکم او یک دنیای کوچک خلق می‌کند – جنگل، اقیانوس، ستاره و در مرکز همه‌ی آنها یک کودک – زیرا هر نمایشی برای خود تماشاچی دارد.

کریستین بوبن

دیدگاه خود را ارسال کنید