چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

نوشته بودم در حال حاضر، تنها اشتیاقِ دیدار یکی بی‌اندازه!!! در دل ما شور به پا می‌کند منتها گمان نمی‌کنم بشود. چرایش را بی‌خیال بمانید!

می‌خواستم بگم بی‌هیچ چون و چرایی، الان دیدار حاصلْ شده‌ام! الان ورای تصوّر دچار فراخوشی‌اَم!

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. آینه های ناگهان در 08/10/02 گفت:

    گمونم اون یه نفر یا راجرزه یا خیاط باشی

  2. بهانه‌های کوچکِ خوش‌بختی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد در 08/12/09 گفت:

    […] یاد چهار ستاره می‌افتم :))” یا اون روزی که دچار فرا خوشی شده بودم. من همه‌ی زندگی‌ام رو به خاطر همین سهم‌های […]

  1. 1 بازتاب

  2. دسامبر 9, 2008: بهانه‌های کوچکِ خوش‌بختی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد

دیدگاه خود را ارسال کنید