چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«مردی که می‌توانست همه چیز را از بنیان عوض کند آنی بود که روش زن شدن را می‌دانست.»

طوبا و معنای شب، نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور

دیدگاه خود را ارسال کنید