چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

11shabhaie_roshan

:: روزها پیاده‌روی فایده نداره؛ صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال‌بافی آدم‌اه، باید صبر کرد تا شب بشه

:: روشنی زیادم چیز جالبی نیست. آدم همه چیزُ می‌بینه و همه اون‌ُ می‌بینن. توی تاریکی آدم می‌تونه خیال کنه چیزی، جایی، کسی منتظر شه. امّا تو روشنایی اصلاً خبری نیست … معلوم‌اه که خبری نیست …

دیدگاه خود را ارسال کنید