چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. چی بگم؟ در 09/02/07 گفت:

    قدیم‌ترها اینجا جمکرانی بود که این دفعه پیدایش نکردم. نمی‌دانم معنیش این است که تعطیل کرده‌اند هرچه خلوتکده با محبوب است یا اینقدر جلو رفته که ماها نامحرم شده‌ایم؟ امیدوارم دومی باشد که اولی سنگین است!

  2. چهار ستاره مانده به صبح در 09/02/08 گفت:

    از آن قدیم‌ترهای این‌جا که جمکرانی هم بود و دلی، عمری گذشته است دوست عزیز ِ احتمالن شناسِ فعلن بی‌نام. در مجموع نامحرم جماعت رو به افزایش است جمعیّت‌اش تا شما کی باشی و چه‌قدر محرم/ نامحرم و در باب آن امید آخر، اوّل / دوّم هر دو سنگین است برای من و توفیری ندارد چندان

دیدگاه خود را ارسال کنید