چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

Lsabelle Au Bois Dormant

کارگردان؛ کلود کلوتیه/ جشنواره‌ها و جوایز؛ جشنواره فیلم تریک، جایزه تماشاگران، ۲۰۰۸ + سینمانیما، جایزه تماشاگران، ۲۰۰۸ + اتاوا، جایزه بهترین پویانمایی کانادایی، ۲۰۰۷ + والادولید، جایزه گلدن اسپایک، ۲۰۰۷/ اگر این جشنواره هم جایزه‌ی تماشاگران داشت بی‌تردید«بتی خفته» یکی از سه انتخاب اصلی تماشاگرانِ ایرانی هم بود.

دیدگاه خود را ارسال کنید