چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«آن‌چه مهم است در دنیا بودن است، حالت مهم نیست، تا وقتی آدم روی زمین است. نفس کشیدن، تنها چیزی است که لازم است، اجباری به ول‌گردی نیست، یا معاشرت، حتّا می‌توانی خودت را مرده بدانی به شرطی که پنهان‌کاری نکنی، چه حکومتی لیبرال‌تر از این می‌توان تصوّر کرد، نمی‌دانم، تصوّر نمی‌کنم.»

{+}

دیدگاه خود را ارسال کنید