چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

کسی که احساس می‌کند ترک‌اش کرده‌اند، کتابی به دست می‌گیرد؛ و با اندوهی بزرگ درمی‌باید صفحه‌یی که می‌خواهد ورق بزند، قبلن بریده شده است، و حتّا این‌جا به وجودش نیازی نیست.»

خیابان یک‌طرفه (One Way Street)، والتر بنیامین (Walter Benjamin)

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. آوامین در 09/08/26 گفت:

    جمله ی پست قبلت غوغا بودا !خدایی میگم…کیف کردم…عجیب…

  2. sara در 09/08/27 گفت:

    ای بابا..این خیابان های یک طرفه عجیب بنده را یاد خودم می اندازند…

دیدگاه خود را ارسال کنید