چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

در راستای افتتاح کتاب‌خانه‌ی اینترنتی آرین، به اطلاع می‌رساند؛ دیگر نگران نباشید. نمایش‌گاه کتاب اینترنتی هم جهت رفاهِ کتاب‌خر‌ها و کتاب‌خوان‌های عزیز افتتاح شد تا دیگر اوقات خوشِ سرگرمی با مصائب و مسائل نمایش‌گاه‌ کتاب محدود نباشد به اردی‌بهشت‌ماه و زین‌پس در هر ساعتی از شبانه‌روز چنین امکانی برای هر ایرانی در هرکجای ایران فراهم باشد.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی نمایش‌گاه یادشده این خبر را و برای آشنایی با چگونگی خرید از نمایش‌گاه این راهنما را بخوانید و باشد که رستگار شوید.

دیدگاه خود را ارسال کنید