چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. a در 09/10/06 گفت:

  salam

  عجب حکایت ایست این علاقه

  ایست می دهد که بروی

  می ایستی که برود

  بروم

  برو

  راستی بعدن بهانه بیاور

  چال شده ام

  طوری که مادرم حتی

  دستخطم را نمی شناسد

دیدگاه خود را ارسال کنید