چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. رضا در 09/11/27 گفت:

    شاید بگم تنها روزانه نویسی هستی که از نوشتنت خوشم اومده. متاسفم که دیر شناختمت!

دیدگاه خود را ارسال کنید