چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

:: عاشقا حرفاشونو رو به دیوارم می‌زنند.

:: زن‌ها رو که می‌شناسی، دوستی‌شون دوزار نمی‌ارزه.

:: برای دوستی اعتماد لازمه، نه هوش.

:: آدم برای این‌که عاشق بشه باید یه کمی خودشو دوست داشته باشه. من خیلی وقته که دیگه از خودم بدم می‌آد.

:: خودمونیم چیه عشق اینا این‌قدر استثنائی بود؟ توی این دو دنیا هم‌این‌که دو نفر هم‌دیگه رو دوست داشته باشن استثنایی‌اه.