چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«چون آبی اساساً آدم محکمی است و کم‌تر از بقیه‌ی آدم‌ها دچار افکار تیره و تار می‌شود و اگر در لحظاتی دنیا به نظرش جای مزخرفی بیاید، ما که هستیم که به او خرده بگیریم.

شاید این مهم‌ترین استعداد او باشد. نه این‌که دچار سرخوردگی نمی‌شود، بلکه هرگز مدّتی طولانی ناامید باقی نمی‌ماند.

شاید تنها ایستادن بهتر از متکی بودن به دیگران باشد.»

پل استر (Paul Auster)

دیدگاه خود را ارسال کنید