چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

قبل‌تر این موضوع را با شما درمیان گذاشته بودم که مؤسسه‌ی حمایتی خانه‌ی مهر قصد دارد کتاب‌خانه‌‌ی کوچکی را برای بچّه‌های تحت‌پوشش این مؤسسه راه‌اندازی کند و گفته بودم اگر دوست داشته باشید شما هم می‌توانید در این کار نیکو سهیم باشید.

داخل پرانتز؛ خانه‌ی مهر یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی و غیردولتی است که در راستای تحقق ماده‌ی بیست و هشتمِ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک مبنی بر این‌که «آموزش حق همه‌ی کودکان است.» تلاش می‌کند تا شرایط و امکاناتِ آموزشی و حرفه‌آموزی را برای بچّه‌های کار و خیابان فراهم کند.

عدّه‌ای از دوستان سؤال کرده بودند چه‌گونه می‌توانند کمک کنند؟ شما می‌توانید با هدیه‌ی یک کتاب یا واریزِ نقدی هر مبلغِ دل‌خواه در راه‌اندازی کتاب‌خانه مشارکت کنید.

نشانی خانه‌ی مهر برای هدیه‌ی کتاب؛
خیابان شوش – میدان هرندی(دروازه غار) – مقابل فرهنگسرای خواجوی کرمانی – جنب مسجد الزهرا

برای خرید قفسه هم، می‌توانید هدیه‌ی نقدی خود را به شماره حساب  ۰۱۰۵۳۳۵۷۱۸۰۰۴ بانک ملّی شعبه‌ی قیام واریز کنید. سپس، با شماره تلفن ۵۵۸۰۸۸۹۸ تماس بگیرید و یا به این نشانی mehrhouse@gmail.com نامه بنویسید و به خانوم بشیری اطلاع بدهید که این مبلغ را برای خرید قفسه‌ی کتاب‌خانه هدیه کرده‌اید.

اگر هدیه‌های خود را تا شروع هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی بفرستید، عالی می‌شود.

+ وب‌سایت مؤسسه‌ی حمایتی خانه‌ی مهر کودکان

+ روز جهانی کودک با بچّه‌های کار و خیابان

  1. 1 بازتاب

  2. نوامبر 9, 2014: چهار ستاره مانده به صبح » دستی برای آن که بگیرد ز خلق دست*

دیدگاه خود را ارسال کنید