چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«در نهایت مهم‌ترین هدفم این بود: یاد گرفتن این‌که در برابر غرغرها و گلایه‌های زمخت آدم‌ها چگونه رفتار کنم، توهین‌ها را چگونه پس بزنم، چگونه باشان مثل خودشان تا کنم.»

پل استر (Paul Auster)

دیدگاه خود را ارسال کنید