چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«از شهربانی منو فرستاده بودن آگاهی. کارآگاه خوبی شدم. کارم کشف جرم بود بعد از جرم. مث این‌که بگن ژنرال در عقب‌نشینی؛ اول همه می‌خندن. اما اگه معنی‌شو بفهمی خیلی توش نکته‌س. یکی از مهم‌ترین درسای دانشکده‌ی جنگه، عقب‌نشینی درست و بموقع بهتر از حمله بی‌موقعس. بی‌موقع یعنی بی‌نتیجه، حمله‌ی بی‌نتیجه با خودش مرگ نفر، مرگ سلاح، مرگ روحیه‌ی دسته‌جمعی، که از همه بدتره، می‌آره.»

مسعود کیمیایی، صفحه‌ی ۲۰

دیدگاه خود را ارسال کنید