چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو


قلبت شکسته، زخمیه، نیروت برای ادامه‌ی زندگی در حال از بین رفتنه.
خون ازت می‌چکه.
قوی سیاه!
عشق زندگی‌‌ات رو مالِ خود می‌کنه،
فقط یک راه برای پایان دادن درد باقی مونده،
تو هراسان نیستی،
ولی وجودت با پذیرش مرگ پُر شده.

Black Swan – 2010 

دیدگاه خود را ارسال کنید