چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

روزنوشت‌های درخت ته کلاس
رُمان نوجوان
نوشته‌ی شادی خوشکار
انتشارات چکه و شهر قلم

پرسید: نمی‌خواهی بگویی آن روز کجا رفته بودی؟
گفتم رفته بودم دنبال دوستم.
– پیدایش کردی؟
– نه. دیگر مهم نیست.
– چرا، مهم است. دوست همیشه مهم است. برای این‌که حرفی روی دلت نماند و گاهی بتوانی با او بستنی بخوری و بهش بگویی که دلت برایش تنگ شده بود. وگرنه آدم پژمرده می‌شود.
– مثل حسن ‌یوسف‌ها؟
– بله دختر جان. حسن‌ یوسف‌ها هم دوست‌شان را گم کرده‌اند. من هم دوست خوبی برایشان نبودام.
دماغش قرمزقرمز شده بود. دستم را از دستش بیرون آوردم و شال‌گردن پیچیدم دور صورتش.
چشم‌هایش به دو طرف صورتش کش آمد.

خُب؟ این بخشِ کوتاهی از روزنوشت‌های همین خانومِ درخت است که ته کلاس می‌نشیند. درختی که دوستش را گم کرده و بستنی هم می‌خورد؟ نه. نه یک درختِ واقعی. او یک دختر نوجوان است. پس چرا درخت؟ آخر، طفلکی خیلی دراز است و البته، خیلی هم کم‌رو.

روزنوشت‌های درخت ته کلاس رُمانی است که در قالب دفترچه‌ی خاطرات نوشته شده و راوی/ نویسنده‌ی آن دختری نوجوان است که درباره‌ی خانواده‌اش، مدرسه‌اش، دوست‌هایش و آقاهه‌ی کافی‌نتی در دفترش می‌نویسد و یک دل‌بستگیِ ساده، معصومانه‌ و دخترانه را روایت می‌کند.

این رُمان به‌تازگی چاپ شده است و با قیمت ۲۲۰۰ تومان در غرفه‌ی انتشارات چکه و انتشارات شهر قلم در بیست‌وپنجمین نمایش‌گاه بین‌المللی کتاب تهران (سالن ۲۳b، غرفه‌ی ۷۸) به فروش می‌رسد. لابُد بعد از نمایش‌گاه هم در کتاب‌فروشی‌های سطح شهر می‌توانید روزنوشت‌های درخت ته کلاس را تهیّه کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید