چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

 Oz the Great and Powerful   –  ۲۰۱۳

خلافِ کتاب و آن کارتونی که زمان بچّگی دیده بودم، در روایتِ تازه‌ی سرزمین اُز دیگر از آن دختر کوچولو با کفش‌های مرموزِ چشم‌گیرش خبری نیست و قصّه از منظرِ دیگری روایت می‌شود و نقشِ اصلی شده برای آن شعبده‌بازِ ته قصّه‌ی قدیمی. شیر و مترسکی هم در کار نیست و این‌بار عروسکی چینی با یک میمونِ بال‌دار به هم‌راهیِ قهرمان آمده‌اند. و خُب، سوای جلوه‌های رایانه‌ایِ دوست نداشتنیِ فیلم، من از روایت تازه‌ی سرزمین اُز خوشم آمد و دلم می‌خواهد یک روزی بتوانم بازنویسیِ خلّاق و جذابی داشته باشم از یک افسانه‌ی رنگ و رو رفته و این‌جور دل‌نشین تعریفش کنم. به امید آن روزِ زود، آری.

دیدگاه خود را ارسال کنید