چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«تو به شدت ناراحت شدی. راستش آدم در بزرگ‌سالی نباید نیازمند حمایت باشد. اما شاید نه تو، نه من و نه پی‌یه‌رو، هرگز بزرگ نشده‌ایم. فقط چندتا بچه هستیم.»

شهر و خانه، ناتالیا گینزبورگ، ترجمه‌ی محسن ابراهیم، نشر هرمس، صفحه‌ی ۳۵

دیدگاه خود را ارسال کنید