چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«پشت درخت توت» دومین رمان احمد پوریِ نازنین است که هم‌زمان با گرفتاری‌های نشر چشمه برای کسب مجوز به اداره‌ی ارشاد فرستاده شد و بعد، تعلیق نشر چشمه پیش آمد و کتاب ماند و چند سال گذشت و حالا، … نشر نوگام می‌خواهد این رمان را به‌سورت الکترونیکی (پی‌دی‌اف) منتشر کند. البته، انتشار کتاب توسط نوگام آدابی دارد که می‌توانید این‌جا بخوانید. خلاصه‌اش می‌شود این‌که نشر نوگام هزینه‌ی انتشار کتاب را از طریقِ ملتِ علاقه‌مند تهیه می‌کند و به نویسنده هم حق‌التالیف می‌دهد. اگر دوست داشتید به این حرکت فرهنگی کمک کنید به این‌جا بروید و از «پشت درخت توت» حمایت کنید. البته، فقط چهار روز فرصت دارید. پس، زودتر کلیک کنید.