چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

همیشه حقیقت را بگو.
به نظرات دیگران گوش نکن.
از گفتن داستان حقیقی و حرف‌هایی که مردم درباره‌ات می‌زنند، نگران نباش.

پندِ آقای سلینجر به خانومِ مینارد