چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

برای تو

می‌تونم هر جا که باشی
دستاتو از این‌جا بگیرم

شعر از حسین غیاثی
با صدای دانیال دولت‌خواهی
از این‌جا بشنوید یا دانلود کنید.