چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

کتاب تاچارا تا پایان سال ۹۳ هر دوشنبه کتاب‌هایش را با ۲۵ درصد تخفیف می‌فروشد.

اگر می‌خواهید کتاب بخرید، از تاچارا بخرید. چطوری؟ بروید این‌جا و کتاب‌های موردنظرتان را از میان ۱۷ هزار کتاب موجود در تاچارا انتخاب کرده و در روزهای دوشنبه ثبت کنید.
اگر کتابی می‌خواهید که در سایت نیست، با شماره‌ی ۸۸۹۳۳۶۹ – ۰۲۱ تماس بگیرید و سفارش بدهید.

کتاب‌ها در شهر تهران ۵ روز پس از ثبت سفارش و در سایر شهرها ۱۰ روز پس از ثبت سفارش تحویل داده می‌شود.
حمایت از کتاب‌های روستایی را هم فراموش نکنید.