چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

اگر می‌خواهید درباره‌ی طرح کتاب‌خانه‌تکانی بیش‌تر بدانید اینجا و اینجا را بخوانید.