چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

دست‌کم سیزده سال است که فکر می‌کنم باید این کتاب را بخوانم و نخوانده‌ام. باید این کتاب را داشته باشم و ندارم. الان هم، امانت گرفته‌ام از کتابخانه. بیشتر از آنکه فکرش را می‌کردم مؤثر است و خواندنی. واضح است! درباره‌ی داستان‌نویسی است. یک بخش کلیّات دارد که شامل یک‌سری مقاله است. بخش دوّم آن هم مصاحبه است با نویسندگان. بعدتر، سه یادداشت از فلوبر و استاین‌بک با الیزابت بوئن و بخش آخر، درباره‌ی عناصر داستان است.

فن داستان‌نویسی

فن داستان‌نویسی/

ترجمه‌ی محسن سلیمانی- تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوّم، ۱۳۷۹.