چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

اگر مادر بودم، یک قفسه‌ی مخصوص برای کتاب‌های بچه‌ام درست می‌کردم. کتاب‌های کودکان قطع‌های نامتعارفی دارند. بعضی‌ از کتاب‌ها خیلی بزرگ‌اند و بعضی هم خیلی کوچک‌اند. اندازه‌ی قفسه‌ها و کتاب‌خانه‌های عادی هم برای کتاب‌های کودکان مناسب نیست و هم برای خودِ بچه. کتاب باید در دسترس باشد تا بچه بتواند آن را بردارد و ورق بزند. طبیعی است درباره‌ی بچه‌های فسقلی حرف می‌زنم که خواندن بلد نیستند. جدای دسترسی آسان به کتاب، مهم است که تصویر روی جلد کتاب‌ها در دیدرس بچه باشد. امروز، عکس چندتایی قفسه‌|جاکتابی برای کتاب‌های کودکان را دیدم که بعضی‌هایشان خیلی ساده‌ بودند و خیلی راحت می‌توانیم خودمان همچی چیزی برای کتاب‌ها درست کنیم و از همه مهم‌تر، جای زیادی هم نمی‌گرفتند. حالا، دارم فکر می‌کنم این + آقای فیل زردآلو را برای بچهکم بسازم.