چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو


روز جهانی کتاب – ۵ مارس ۲۰۱۵ –

هر بچه‌ای که بهترین ایده لباس پوشیدن از نوع کتابی را به نمایش بگذارد، ۵۰ پوند جایزه می‌گیرد.

شما اگر بچّه بودید، لباس کدام شخصیّت داستانی را می‌پوشیدید؟