چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

لوگوی گوگل به مناسبتِ جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و به افتخار ِ – لابُد – من!