چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

شما را سفارش می‌کنم به بازدید از غرفه‌ی شرکت نشر چیستا و مؤسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در شبستان، راهروی ۲۰، غرفه‌ی ٢٨. در این غرفه می‌توانید  کتاب‌هایی درباره‌ی ادبیات کودک و آموزش خلاق کودک‌محور بخرید و با پروژه‌های ایرانک و کتابک آشنا شوید.