چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

سومین دورۀ نذر کتاب، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبۀ هفته آینده یعنی  ۲۷، ۲۸، و ۲۹ آبان ماه ۹۳، در محل دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به نشانی بزرگراه امام علی، بزرگراه شهید محلاتی-شرق، خیابان دهم فروردین (شهید شاه‌آبادی)، خیابان کوثر، تقاطع بلوار آهنگ (شهید ده‌حقی) برگزار می‌شود.

برای هر روز سه شیفت کاری وجود دارد:

۱٫ شیفت یک ۹ تا ۱۲
۲٫ شیفت دو ۱۲ تا ۱۵
۳٫ شیفت سه ۱۵ تا ۱۸

نیروی داوطلب برای این بخش‌ها موردنیاز است:

– جداسازی اولیه: تفکیک کتابها به تناسب «مناسب برای روستا» و «مناسب برای فروش»
– جداسازی ثانویه: دسته بندی کتابهای مناسب برای روستا بر اساس «موضوع و مخاطب»
– روستا: انتخاب کتاب برای روستا
– بسته‌بندی و انبار

+ این هم نقشه محل برگزاری!

با تکمیل اطلاعات زیر و ارسال آن به ایمیل (nazreketab@gmail.com) می‌توانید در این طرح شرکت کنید:

نام و نام خانوادگی:  __________________
شماره موبایل:  __________________
روز و ساعت حضور: __________________
بخش مورد نظر برای همکاری: __________________
توضیحات: __________________