چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

با محوریت ادبیات و کودکان طلاق

با حضور

مهدی خان‌آبادی

روان‌شناس و مشاور خانواده

 روز یک‌شنبه ۱۰ اسفند ۹۳

از ساعت ۹:۳۰ صبح

نمایشگاه کتاب یزد