چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱۳۹۰/۱/۴
از توی بساط کتاب‌های دست‌ دوّم پیدا کردم، توی پیاده‌رو، میدان انقلاب.
مجموعه داستان «کبوترها و خنجرها» نوشته‌ی «داوود غفارزادگان». دویست تومان.

{به یادگار نوشتم خطّی – ۱}
{به یادگار نوشتم خطّی – ۲}