چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

بچه‌ها مدام دارند از ما یاد می‌گیرند و پیام‌های مختلف را در ذهن‌شان ضبط می‌کنند. باید مواظب باشیم آن‌ها را الکی محدود نکنیم و به بهانه‌ی جنسیت لذت یادگیری و خلاقیت را ازشان نگیریم. هیچ اشکالی ندارد که پسرها رنگ صورتی را دوست داشته باشند و یا دخترها عاشق کشتی باشند. هیچ دختری نباید به‌خاطر موی کوتاه و یا هیچ پسری نباید به‌خاطر علاقه به آشپزی تحقیر شود.
در همین راستا، توجه شما را به یک ماجرا و یک کمپین جلب می‌کنم؛ دختر کوچولویی به کتاب‌فروشی رفت. او می‌خواست کتابی درباره‌ی حشرات بخرد. چشمش به مجموعه‌ی «بزرگ‌ترین، بدترین حشرات» افتاد، ولی خوش‌حال نشد. آخر، روی جلد کتاب و در ادامه‌ی عنوان آن نوشته شده بود «برای پسران»! «بزرگ‌ترین، بدترین حشرات برای پسران» باعث شد دختر کوچولو به فکر بیفتد و به پدرش بگوید: بابا باید کاری کنیم! بعد، او چه‌کار کرد؟ فوری یک نامه برای ناشر نوشت و گفت خیلی ناراحت است که روی جلد کتاب نوشته‌اند «برای پسران» و درست‌تر این است که بنویسند «بزرگ‌ترین، بدترین حشرات برای پسران و دختران». برای این‌که، بعضی از  دخترها هم به حشره‌شناسی علاقه‌مندند.
بعد؟ ناشر از بچه تشکر کرده و گفته آفرین! به نکته‌ی خوبی اشاره کردی و در چاپ‌های بعدی نام کتاب را عوض می‌کنیم.
بعدتر؟ الوعده‌ وفا. ناشر نام کتاب را عوض کرد و اولین نسخه‌‌ی آن را برای دختر کوچولو فرستاد.


حالا، در انگلستان کمپین Let Books Be Books راه‌اندازی شده است و مردم + گروهی از نویسنده‌ها (مثل نیل گی‌من، جوآن هریس و مالوری بلکمن) از ناشرها خواسته‌اند از دخترانه و پسرانه کردن کتاب‌ها دست ‌بردارند و روی جلد کتاب‌ها ننویسند برای «دختران» و «پسران».