چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

royafourstar

خیال کنید؛

اسم نویسنده‌ی این وبلاگ رؤیاست.
و بدانید که سی‌وچند ساله‌ است.
همیشه سردش است.
سایز کفشش کوچک است.
با دست راستش می‌نویسد و ….
جز نوشتن و دوست‌داشتن چیزی نمی‌داند.
نیمی از زندگیِ او کلمه است، و نیمی دیگر عشق…

http://telegram.me/fourstar

http://instagram.com/royafourstar