چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

هفته‌ی آخر فروردین ازتان دعوت کرده بودم برای خرید رایانه برای یک کتاب‌خانه‌ی روستایی مشارکت کنید. خبر تازه این‌که، به لطف و همّت گروهی از دوستان ناشناس و نادیده و با کمک دونیت، در هفته‌ی اول اردی‌بهشت کتاب‌خانه‌ی روستایی زانیار لپ‌تاپ‌دار شد. از این لپ‌تاپ هم برای انجام امور مربوط به ثبت و امانت کتاب و … استفاده می‌شود و هم آمورش علوم رایانه به بچه‌های روستا. خلاصه، بچه‌ها مچکرم.