چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«وقتی می‌نویسم کم‌تر احساس غم می‌کنم. پس چرا بیش‌تر آن  را روی کاغذ نمی‌آورم؟ خُب، غرور به آدم این اجازه را نمی‌دهد. می‌خواهم به‌نظر موفق جلوه کنم، حتّی به نظر خودم.»

یادداشت‌های روزانه‌ی ویرجینیا وولف

دیدگاه خود را ارسال کنید